Quy trình hợp tác

Bước 1: Chuẩn hoá quy trình MSC (Marketing-sale-CSKH)

Bước 2: Thiết lập hệ thống phần mềm

Bước 3: Đào tạo nghiệp vụ

Bước 4: Triển khai điều chỉnh quy trình MSC