Mô Hình SPAA trong lập kế hoạch hành động Marketing.
Ngoài việc làm rõ chiến lược kinh doanh, chiến lược thương hiệu, chiến lược marketing thì việc lên kế hoạch hành động cũng rất quan trọng. Theo kinh nghiệm triển khai nhiều dự án Phòng marketing thuê...
Xem chi tiết
Marketing - có phải cây đũa thần biến giấc mơ doanh số thành hiện thực?
Xem chi tiết
Trạng thái mua hàng và Mục Tiêu Marketing
Xem chi tiết
Doanh Nghiệp Nhỏ có nên làm Thương Hiệu không ?
Xem chi tiết
HƯỚNG DẪN VIẾT “MẪU QUẢNG CÁO MỚI” CỦA GOOGLE ADWORDS
Xem chi tiết