GIAI ĐOẠN CHIẾN LƯỢC


Nghiên cứu thông tin, hệ thống chiến lược thương hiệu và xây dựng chiến lược marketing

Gồm 3 đầu việc chính

Khảo sát thông tin: INSO khảo sát thông tin gồm: hành trình mua hàng, thị trường chung, đối thủ cạnh tranh, người tiêu dung và bản thân thương hiệu, nhằm lấy thông tin phục vụ việc ra quyết định marketing

Chiến lược thương hiệu: INSO cùng khách hàng hệ thống hóa chiến lược thương hiệu gồm: điểm khác biệt, định vị thương hiệu, tuyên ngôn khác biệt và bigidea truyền thông thương hiệu

Chiến lược marketing: từ những nguồn lực của khách hàng INSO lên chiến lược marketing phù hợp nhằm đạt được mục tiêu. Gồm các đầu mục: Chiến lược lựa chọn khách hàng mục tiêu, chiến lược tần suất, chiến lược nội dung, chiến lược kênh, chiến lược, chiến dịch ý tưởng.

GIAI ĐOẠN KẾ HOẠCH


Dựa vào chiến lược đã thống nhất để xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng giai đoạn, từng tháng

Gồm 4 đầu việc

Kế hoạch chi tiết: dựa trên chiến lược đã thống nhất, INSO lên kế hoạch chi tiết cho từng tháng , mỗi kế hoạch bao gồm: đầu việc, thời gian, nhân sự.

Kế hoạch ngân sách: dựa trên đề bài ngân sách đã thống nhất và chiến lược triển khai, INSO lên kế hoạch ngân sách phân bổ theo kênh, theo chiến dịch, theo mục tiêu, theo tháng

Đo lường thống kê: INSO xây dựng các phương thức thống kê, đo lường hiệu quả marketing và thống nhất với khách hàng nhằm lấy cơ sở đánh giá hiệu quả marketing

Dự trù rủi ro và điều chỉnh: Dựa trên kế hoạch chi tiết, INSO dự trù các tình huống rủi ro có thể xảy ra và các phương án điều chỉnh để chủ động trong công việc triển khai

GIAI ĐOẠN TRIỂN KHAI


Triển khai kế hoạch marketing theo quy trình chuẩn hóa INSO xây dựng

Gồm 4 đầu việc chính

Triển khai kế hoạch tháng: đầu mỗi tháng INSO xem lại kế hoạch tháng đã được duyệt, có những điều chỉnh dựa vào tình hình thực tế và tình hình các tháng trước. Sau đó triển khai các công việc theo quy trình chuẩn INSO

Review tuần: mỗi sáng thứ 7 INSO review lại công việc đã triển khai của tuần vừa rồi và nhắc nhớ các công việc tuần sau nhằm đảm bảo tiến độ công việc và bám sát kế hoạch

Kế hoạch phát sinh: INSO phối hợp khách hàng xây dựng nhanh và triển khai các kế hoạch phát sinh theo yêu cầu cũng như tình hình thực tế

Báo cáo tháng: INSO tổng kết hoạt động tháng, đánh giá và đưa ra các đề xuất gồm: hiệu quả công việc, hiệu quả marketing, hiệu quả ngân sách, đề xuất tháng mới

GIAI ĐOẠN ĐIỀU CHỈNH


Dựa trên tình hình triển khai thực tế và phản hồi của người dùng để điều chỉnh kế hoạch

Gồm 3 đầu việc

Điều chỉnh kế hoạch tháng: INSO rà soát soát tình hình triển khai thực tế trong tháng để đưa ra các đánh giá, trường hợp các KPIs đề ra không đạt, hiệu quả chiến dịch chưa đạt, INSO phối hợp với khách hàng điều chỉnh kế hoạch các tháng sau đó.  (tần suất hàng tháng)

Điều chỉnh chiến lược marketing: INSO rà soát soát tình hình triển khai thực tế trong ba tháng liên tiếp để đưa ra các đánh giá, trường hợp không đạt được KPIs đề ra, INSO phối hợp khách hàng đánh giá và điều chỉnh chiến lược marketing theo sát tình hình thực tế ( tần suất 3 tháng/lần)

Điều chỉnh chiến lược thương hiệu: INSO rà soát soát các phản hồi đánh giá của người dùng về khác biệt hóa thương hiệu, nhận diện, ấn tượng thương hiệu..trường hợp các tín hiệu phản hồi của khách hàng chưa tích cực hoặc chưa như mong muốn thì INSO phối hợp khách hàng điều chỉnh ( tần suất 6 tháng/lần)

Gói phòng Marketing thuê ngoài thực sự là 1 giải pháp cực kì phù hợp và tối ưu nguồn lực cho các Start Up như LUMI. Tôi rất vui khi được làm việc cùng đội ngũ trẻ trung; máu lửa và trách nhiệm 

Giám đốc công ty Cổ phần Lumi Việt Nam / Ông Nguyễn Đức Tài

Các bạn trẻ INSO có sự học hỏi cao, biết tiếp thu và cầu tiến

Giám đốc công ty dược phẩm Đông Nam Á / Ông Ngô Huy Toàn

Các bạn INSO tuy còn rất trẻ nhưng làm việc rất chuyên nghiệp và có trách nhiệm cao trong công việc

Giám đốc công ty Minh Hương PND / Ông Nguyễn Văn Dân

INSO là một tập hợp những người trẻ nhiệt huyết, tài năng; các sản phẩm marketing tạo ra đều rất sáng tạo

Giám đốc khu vực miền Bắc công ty dược phẩm Shinpoong / Ông Phạm Văn Tuấn

Dự án

Những dự án tâm huyết và thành công nhất

KHÁCH HÀNG & ĐỐI TÁC

0

0976982466

Phòng 401- số 195 Khâm Thiên - Đống Đa - Hà Nội